Ny Oppmann Landeveisgruppa

Til medlemmer i Eidsvoll Sykkelklubb! Jo Engebretsen har måtte trekke som oppmann for landevegsgruppa.