Om oss

Som en av landets største og mest aktive sykkelklubber, ønsker vi i Eidsvoll sykkelklubb å utvikle et godt tilbud til alle sykkelinteresserte. For våre 300 medlemmer, fra aktive ryttere til tur-ryttere.  Vi har mange aktive sjeler i klubben som gjør dette mulig å gjennomføre, og gode sponsorer som støtter oss på veien.
Årsmøte 2021 vedtok følgende visjon for Eidsvoll Sykkelkubb:

“Eidsvoll Sykkelklubb skal være den beste klubben på Øvre Romerike på barn og ungdomssatsning, og ha et totaltilbud til voksne uavhengig av ferdighetsnivå eller økonomi. Bredden i klubben skal dyrkes for å få frem enerne, og enerne må bidra inn i gruppene for å skape entusiasme og motivasjon.”

For å nå denne visjonen så ble følgende handlingsplan også vedtatt:

“1-3års perspektiv:

Fortsette utviklingen på barn og ungdomssatsningen, fastsatt rammene og etablere gode treningsrutiner for de minste i trygge og forutsigbare rammer (trenere, oppmenn, økonomi og utstyr). Få på plass et godt treningsmiljø med et stabilt. Opptil 50% av inntektene til Eidsvoll Sykkelklubb bør brukes på satsningen på barn og ungdommer for å trygge rekrutering og fremtiden til klubben. Dette bør også dekke trenerutgifter, utstyrspark, samlinger og sosiale tiltak for å fremme klubbens utvikling. Iløpet av 1-3 år så bør klubben se resultater med en god grunnstamme av barn og ungdommer (20-30 stk på faste treninger), og ha deltagelse på både terreng og landeveisritt innen 2024. 1814 rittet bør vurdere en barn og ungdomsklasse.

Satsningen på barn og ungdommer vil også ledsages av flere potensielle voksne medlemmer i form av foreldre, her finnes også kandidater til verv og ressurspersoner som bør tas vare på. Vi må huske å markedsføre tilbudene til de voksne også.

 

3-5års perspektiv

Hente ut de første gevinstene av barn og ungdomssatsningen i form av naturlig etterfylling av juniorer. Se en stabil utvikling av nye medlemmer i tråd med at “grunnstammen av barn og ungdommer” smitter av seg og motiverer flere til å begynne med sykling. Bevare handlingsrommet med at opptil 50% av inntektene øremerkes til barn og ungdomstiltak i klubben. Barn og unge fra Eidsvoll Sykkelklubb hevder seg i sine grupper på ritt og kjennetegnes ved å ha et godt samhold og treningsglede.

 

5-10års perspektiv

Ha utøvere som hevder seg i toppen nasjonalt innenfor aktuelle klasser på ritt, og klubben har en stabil medlemsmasse på rundt 400 medlemmer.”

 

 
Thomas Hauglund
Leder

Ønsker du mer info

Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen under

Del:
Skroll til toppen