Saker til årsmøte

Her er oversikt over innmeldte saker til årsmøte:

Saker til årsmøte:

 

Sak 1: Prokura for styret 2023

Styret i Eidsvoll Sykkelklubb er registrert i Brønnøysundregisteret med at «Styret i felleskap» skal signere alle avtaler som inngås, dette gjør det meget tungvint. Forslag fra avtroppende styre er at man skal registrer at «To styremedlemmer i fellesskap» kan signere for ESK i fremtiden. Forslag er at styrets leder og nestleder får denne myndigheten.

 

Sak 2: Godtgjøring for styreverv

Enkelte av rollene i styret, og i arrangement er svært arbeidskrevende og når timeantallet blir stort nok, ønsker ikke mange å fortsatt gjøre dette på egen fritid.

Fra innsiden av styret observerer jeg at det er enkelte som har et svært høyt timeantall bare på driften av klubben.

Siste årene har vi ikke avholdt flere av våre egne arrangementer. Delvis pga Covid, men også fordi det ikke er disponible personer som kan holde i en gjennomføring av arrangementene (Eidsvollrittet, Steinsgårdtempo, Hurdalssjøen rundt).

Klubben har en god økonomi, og for å sikre at vi klarer å videreføres satsningen på bla annet barn og 1814-Rittet foreslår jeg at det settes opp en godtgjørelse for den jobben som utføres til noen roller.

Dette vil lette rekruteringen for fremtidige verv.

Leder

Nestleder

Rittleder

Oppmann B&U

Trenere B&U

Jeg foreslår videre at styret kan fastslå størrelsen på godtgjørelsen.

 

Sak 3: Avsetting av midler på høyrentekonto

Økonomien i idrettslaget er god.

Klubben har ved utgangen av året like i underkant av 800.000 på bok,

Det første som kommer inn er innbetaling av medlemskontingent og utfakturering til sponsorer.

Forslag budsjett er driftsutgifter på ca 400-450.000.

I den forbindelse fremmes det forslag om at idrettslaget inngår en fastrente avtale, mot binding med bank på et års løpetid . Beløpet det foreslås bundet er 400.000 og kan med det også legge inn ca 20.000 i renteinntekter for driftsåret 2023.

Del:
Skroll til toppen