Invitasjon til årsmøte og årsfest!

Styret i ESK har gleden av å invitere til årsmøte, og i år ønsker vi å kombinere dette med en fest for våre medlemmer. Alt vil finne sted på Munter den 15/2 kl 18, festen starter når årsmøte er ferdig. Påmeldingsfrist er 1/2-23, og påmeldingen vil bli bekreftet pr mail.

De som melder seg på årsmøte og festen må være betalende medlemmer av klubben i 2023 (kontingent er nå sendt ut i Spond), når din påmelding til festen blir bekreftet så vil du få et vippsnummer på mail som egenandelen på 250kr pr pers skal innbetales på. Egenandelen dekker mat og drikke til maten som er bestilt i dette skjema, øvrig må den enkelte besørge selv.
Maks antall på festen er 50stk, så førstemann til mølla!

Årsmøte gjennomføres som vanlig etter følgende mal:

Saksliste skal publiseres på forhånd og være som følger 

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 17 år. 

Frist for innmelding av saker til årsmøte er 1/2-2023 (send til leder@eidsvollsk.no), saker og sakunderlag vil bli publisert i forkant av møte (herunder også årsberetning, budsjett og valginnstillinger)

 

Påmelding til årsmøte og fest gjøres her: Påmeldingsskjema

Del:
Skroll til toppen