1814-rittet søker ledere

1814-Rittet søker ledere

1814-Rittet er et av Eidsvoll sykkelklubbs arrangementer som man har gjort lengst. Sykkelrittet er godt kjent utenfor Eidsvoll og har de siste årene hatt mellom 100-200 deltagere, og vi har plass til mange flere. I 2021 ble også 1814-Rittet Junior første gang arrangert, noe som ble godt mottatt, og noe vi ønsker bygge videre på.

Rittet arrangeres i sin helhet av medlemmer fra sykkelklubben på dugnad, og har start og mål på Eidsvoll Verk Skistadion.

Vi trenger mye hjelp på rittdagen og i dagene i forkant. I første omgang er det en del lederroller vi må besette. Disse vil sikre at vi klarer koordinere alle oppgavene som skal gjøres. Resterende roller tar vi når disse er på plass.

Rittet vil arrangeres Lørdag 13 August. Mye av planleggingen er allerede gjort, og vi har en god mal på hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det.

– Rittleder

Hovedansvarlig for gjennomføring av rittet, som både har oversikt og delegerer oppgaver til resten av rittorganisasjonen. Du er nok den som vil ha flest arbeidstimer med arrangementet.

 

– Reklame /SO-ME

Ansvarlig for å designe og publisere digital reklame fra påmeldingen åpner. Dialog og spørsmål fra deltagere før rittet.

 

– Ansvarlig for Tidtagning

Vi bruker EQ Timing. Hente og koble opp utstyret og følge med på passeringer, evt feilrettinger av tider. Vi planlegger at du har telefon-støtte av EQ Timing underveis.

Ta ut start og resultatlister.

 

– Løypeansvarlig

Merking av løype, låsing opp bommer, ta ned merking og rydding av avfall etter rittet.

 

– Sekretæriat

Utdeling av startnummer, og all annen generell informasjon til deltagere. Premieutdelig.

 

– Speaker

Sørge for god kommunikasjon til deltagere og publikum underveis og at vi har en levende stadion.

 

– Vaktleder

Vaktplan er allerede etablert, men være bindeleddet mellom rittorganisasjonen, parkering og vaktene, løse uforutsette hendelser rundt sikkerhet.

 

Ta kontakt med rittansvarlig i Eidsvoll Sykkelklubb, Andre Skavhaug om du har lyst å høre mer om disse rollene

Del:
Skroll til toppen