Nye drakter

Årets årsmøte fikk en sak fra avtroppende styre knyttet til valg av farge på drakter i forbindelse med at vi også bytter draktleverandør fra Trimtex til Clubassist (draktmerke Poli).

Årsak til at det ble fremmet to forslag er at styret over lengre tid har identifisert et ønske om en visuell forandring blant flere av våre medlemmer, og dette var også en sak ved forrige endring på drakt (3år siden). Og det er naturlig at klubbens øverste organ fatter en slik beslutning, årsmøte besluttet igjennom avstemming som ga et 54% mot 46% flertall for å bytte. Vi kan forstå at noen føler seg skuffet over resultatet på farge, men vi tro at ny drakt og farge vil bli godt mottatt blant våre medlemmer når man får se og prøvd den skikkelig. Vi har gjort noen endringer på designet på ryggen for å øke synligheten i forhold til dagens drakt, ved at det svarte feltet på dagens drakt er borte.

Siden det også byttes draktleverandør så jobber vi nå med å få til en “prøvekveld” for at alle som vil skal få anledning til å prøve tøyet og finne riktige størrelser før man bestiller, en slik “prøvekveld” vil bli annonsert så snart vi vet dato og tid. Nytt tøy skal bestilles igjennom nettbutikk, og leveringstid er estimert å være 5-7uker. Nettbutikk vil være åpen hele året, slik at tøy kan bestilles fortløpende igjennom sesongen.

For barn og ungdomsgruppen så vil klubben søke å få til en ordning som gjør at alle medlemmer av denne gruppen vil få et draktsett, som vi etter sesongen samler inn igjen. Vi tenker at vi skal beholde de beste og dele disse ut igjen påfølge sesong. Draktustyr utover dette belastes den enkelte.

Ved deltagelse på ritt og i andre sammenhenger hvor klubben skal frontes, så er det krav om at korrekt drakt benyttes. Dette fordi vi får sponsorater fra våre sponsorer, og disse forventer naturlig nok at der er de som er synlige i Eidsvoll Sykkelklubb sammenheng

Det å bytte drakt er en kostbar affære, derfor har man inngått 3års avtaler på alle sponsoravtaler slik at draktene varer lengre enn bare en sesong. Dette er en videreføring av tidligere policy fra forrige 3års periode, slik at medlemmene ikke skal få en økonomisk byrde hvert år hvis det byttes sponsorer. I tillegg har vi nå en nettbutikk som er åpen alle dager hele året, mot tidligere kun 2 uker 1-2 ganger i året. Det gjør at man kan fordele kostanden med å bytte drakt igjennom året.

 

Del:
Skroll til toppen