Nytt æresmedlem

Styret i Eidsvoll Sykkelklubb har et privilegium i vedtektene, og det er at styre kan utnevne æresmedlemmer.

Dette er noe som ikke gjøres ofte, da det er en tittel som “henger høyt”. Men i år så har vi valgt å gjøre dette til en kandidat som vi finner meget verdig!

Kriteriene for å få en slik utnevnelse er:

  • aktiv og betydningsfull innsats for klubben gjennom en årrekke
  • innehatt verve i klubben

Espen Sandvold må sies å oppfylle disse kriteriene med glans, og tildeles derfor æresmedlemskap i Eidsvoll Sykkelklubb.

Espen ble medlem i klubben i starten på 80-tallet, og har vært medlem så og si siden da med noen års opphold.

Tatt etter tredagers ritt i Lillehammer i 1982, ung Sandvold i midten

Han har vært aktiv i styret som oppmann for terreng, og har vært en “primus motor” for Eidsvoll Terrengsykkelpark siden oppstarten i 2016. Espen er en varm tilhenger av terrengsykling, og benytter enhver anledning til å “reklamere” for denne grenen og snakke godt om klubben.

Styret var raskt enig i at Espen skulle få denne hedersprisen når forslaget ble tatt opp på siste styremøte (som Espen var forhindret fra å kunne delta på), og det var morsomt å kunne overraske han med dette i etterkant av møte. Overrekkelsen av diplom og blomster ble i dag naturlig nok gjort ved ETP av leder og nestleder. Gratulerer!

Overrekkelse av diplom og blomster ved ETP
Del:
Skroll til toppen