Invitasjon til årsmøte, oppdatert 2/2

Årets årsmøte vil bli avviklet den 16/2, det planlegges med at det også i år blir et digitalt årsmøte pga pandemien.

Skulle smittevernstiltak bli vesentlig lempet, så vil vi gjøre en ny vurdering om det lar seg gjøre med fysisk oppmøte.

I år, som i fjor, så vil det bli sendt ut en påmelding til årsmøte via spond. Og de som melder seg på vil da få en link som må benyttes for å bli med på møte, kun de som har betalt medlemskontingent vil få mulighet til å delta.

Medlemskontingent vil bli sendt ut i disse dager.

Saker som ønskes fremmet må være styret i hende senest 2/2, årsberetninger, valginnstilling, regnskap og saksdokumenter blir publisert i forkant av årsmøte.

Håper så mange som mulig melder seg på!

Oppdatering 2/2: Styret har besluttet at det blir digitalt årsmøte, påmelding i Spond. Dette gjør vi for å sikre flest mulig en mulighet til å delta og inkludere de som eventuelt skulle være rammet av isolasjonskrav.

Påmelding gjøres på Spond og forutsetter at medlemskontingent er betalt.
Årsberetning, regnskap, budsjett og valginnstilling vil bli publisert fortløpende oppimot årsmøte. Saksunderlag også.
Vel møtt!

Mvh

Thomas Hauglund

Leder Eidsvoll Sykkelklubb

Del:
Skroll til toppen