Avinor Oslo Lufthavn inn som sponsor!

Avinor Oslo Lufthavn er med å Sponse vår satsning på Barn og Ungdom. Selv i dårlige tider for luftfarten, velger nå Avinor Oslo Lufthavn å støtte vårt arbeide!


Avinor skriver følgende:

Viser til mottatt søknad om sponsormidler fra Avinor Oslo lufthavn og har gleden av å meddele at dere vil motta sponsormidler for 2021.

Grunnet den pågående situasjonen med Covid-19 og konsekvensene for aktivitetsnivået til både idrettslag, lag og foreninger i tiden fremover, har vi forståelse for at mange vil være nødt til å omdisponere de tildelte midlene fra søknadsgrunnlaget. Arrangementer og aktiviteter kan være avlyst eller bli avlyst.

Vi oppfordrer på det sterkeste til at midlene sees på som et beskjedent bidrag for å sørge for at barn og unge i nærmiljøet vårt fremdeles har et bredt tilbud når denne tiden er lagt bak oss. De fleste av de som har søkt om støtte fra Avinor og som har fått støtte fra oss tidligere, vil nok oppleve at de får mindre enn tidligere år. Dette har sammenheng med at luftfarten også er i en kritisk situasjon på grunn av pandemien og Avinors inntekter har falt dramatisk.

Vi håper våre sponsormidler kommer godt med og ønsker dere lykke til med det verdifulle arbeidet dere gjør for barn og unge i nærmiljøet!

Med vennlig hilsen

Nora Hoberg Prestaasen
Kommunikasjonsansvarlig Oslo lufthavn
AVINOR OSLO LUFTHAVN

Eidsvoll Sykkelklubb takker for støtten!

Del:
Skroll til toppen