Treningstider og Mål for Terreng 1

ESK Terreng 1 2021

 I 2021 vil vi starte opp med treninger terreng 1 fra torsdag 8.4. Nytt i år blir endring langtur lødager i stedet for søndag, dette da det var svært dårlig oppmøte søndager i 2020. Dette forsøkes som et prøveprosjekt i 2021. Som alltid vil treningene starte ved Posten Råholt. Detaljert innhold økt vil postlegges på Eidsvoll sykkelklubb terreng sin Facebook-side søndagen i forkant av kommende treningsuke.

I hovedsak vil treningsuken se slik ut:

  •  Tirsdager 18:00-20:00: Fokus på naturlige intervaller, fartslek, sti med varierende vanskelighetsgrad, typisk Sessvollmoen, Dokkenmoen, Bergermoen og ETP.
  •  Torsdager 18:00-20:00 Fokus på kondisjon og utholdenhet med bakkedrag, lengre drag/distansetrening. Typisk Minneåsen før snøen går, Langton-bakkene, lengre drag Sessvoll etc.
  •  Lørdager 10:00-ca 13:00 Rolig langkjøring på varierende underlag og terreng.

 Vel møtt til første trening 8.april, første økt blir nok garantert både rolig og ikke i skogen.

 Ansvarlig for treningene vil være Espen. Vi ser også frem til å få med Trond Skillebekk som er ny vara på terreng.

 Sportslig hilsen

Espen

Del:
Skroll til toppen