Historisk årsmøte i ESK

Årsmøtet for 2021 er historisk på flere måter!

Årsmøtet i år måtte gjennomføres digitalt på Teams, 31 stemmeberettigede deltok og møtet tok kun 2 timer!

Vi håper at vi neste år kan gjennomføre et “normalt” årsmøte hvor vi treffes over en kopp kaffe. Vi trenger den sosiale biten også!

  • Årsrapporten og sakspapirene kan du lese her.
  • Det er laget nye visjoner for ESK, disse ble godkjent på årsmøtet og du kan lese disse her.
  • Det ble også gjort noen justeringer av våre Vedtekter spesielt nytt her kan nevnes at vi har egen Rittansvarlig, som nå også er en del av styret. Se endringene her
  • Vi vil også i løpet av dette året vurdere behovet for lokalene våre på Letohallen. Styret har fått mandat til å finne en god løsning på dette.
  • Vi har nå fylt alle funksjonene i styret og nytt av året er også Oppmann Parasykling (Handikapp).

Utdrag av Visjoner for ESK

Handlingsplan kortsiktig:

1-3års perspektiv:

Fortsette utviklingen på barn og ungdomssatsningen, fastsatt rammene og etablere gode treningsrutiner for de minste i trygge og forutsigbare rammer (trenere, oppmenn, økonomi og utstyr). Få på plass et godt treningsmiljø med et stabilt. Opptil 50% av inntektene til Eidsvoll Sykkelklubb bør brukes på satsningen på barn og ungdommer for å trygge rekrutering og fremtiden til klubben. Dette bør også dekke trenerutgifter, utstyrspark, samlinger og sosiale tiltak for å fremme klubbens utvikling. Iløpet av 1-3 år så bør klubben se resultater med en god grunnstamme av barn og ungdommer (20-30 stk på faste treninger), og ha deltagelse på både terreng og landeveisritt innen 2024. 1814 rittet bør vurdere en barn og ungdomsklasse.

Satsningen på barn og ungdommer vil også ledsages av flere potensielle voksne medlemmer i form av foreldre, her finnes også kandidater til verv og ressurspersoner som bør tas vare på. Vi må huske å markedsføre tilbudene til de voksne også.

Les mer
Del:
Skroll til toppen