Agenda Årsmøte 2021

Husk påmelding til årsmøte innen 16/2-2021 kl: 20:00.

Agenda for årsmøte 17. februar 2021

  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  • Årsberetninger
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 15år

  • Du finner årsmøte papirene her
  • Påmelding til årsmøte kan gjøres her.
  • Husk at medlemskontingent for 2021 må være betalt før 16/2-2021
Del:
Skroll til toppen