Innkalling til årsmøte 2021

Styret i Eidsvoll Sykkelklubb kaller inn alle medlemmer til årsmøte i henhold til klubbens vedtekter.

Dato for årsmøte vil bli onsdag 17/2 kl 18:00 i år så vil årsmøte bli gjennomført digitalt på Teams. Dette for å kunne gjennomføre et møte uten smitterisiko for koronavirus som har preget landet det siste året.

Siden møte blir gjennomført på Teams så er det noen forutsetninger som stilles til de som ønsker å delta:

  • Man må “melde seg på” årsmøte innen 16/2 kl 20. Dette for at vi skal vite at de som kommer på møte er betalende medlemmer, og at vi kan sende link til riktig e-post
    • Her er påmeldingslink: Link
    • Vi har laget en veileder for hvordan man melder seg på: Her
  • Man må ha en pc, nettbrett eller mobil med internettilgang for å delta på møte

Man trenger ikke å ha Teams installert på eget utstyr, linken man får til møte gir tilgang.

Saksunderlag, regnskap, innstillinger til valg og årsberetninger publiseres på våre nettsider i forkant av årsmøte. 

Hvis noen har saker de ønsker fremmet på årsmøte, så må disse være styret i hende senest 2/2. Send til leder@eidsvollsk.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Medlemskontingent for 2021 blir sendt ut i løpet av januar, og er en forutsetning at er innbetalt for å være stemmeberettiget på årsmøte

I år blir det ikke fysisk oppmøte, men digitalt
Del:
Skroll til toppen