Info til alle medlemmer

Oppdatert info fra styret 02.04.2020

Vi lever i en veldig spesiell tid nå, koronaviruset herjer landet vårt. Og regjeringen har lagt ned forbud mot all organisert idrett og lagt store restriksjoner på hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre, det er restriksjoner på hvor mange mennesker som kan samles på et sted, og dette gjelder bare så lenge man holder 1-2m avstand. Norges cykelforbund har bedt alle klubber oppfordre sine medlemmer til å ikke møtes for å trene, kun trening alene eller sammen med andre fra samme husstand og at man holder 1m avstand og ikke sykler etter hverandre. Alt dette gjør vi for at smitterisikoen skal bli så liten som mulig i samfunnet, sånn at de av oss som er i risikogruppene skal slippe å bli syke. Vi som klubb stiller oss selvfølgelig helhjertet bak disse tiltakene, og oppfordrer sterkt alle medlemmer om å innrette seg etter de pålegg som nå råder.

Men det betyr ikke at vi ikke skal trene! Folkehelseinstituttet oppfordrer alle å komme seg ut i frisk luft, og hva er vel bedre da enn å sykle? Så ta dere en tur alene på sykkel og hold formen vedlike er vår oppfordring, alternativt sammen med en familiemedlem.

Dessverre så ser det ut som det blir en dårlig første halvdel av sesongen, med tanke på ritt og konkurranser. Flere har allerede varslet at rittene sine er avlyst eller forsøkes flyttet, og Styrkeprøven er i dag blitt avlyst. Vi velger med tungt hjerte å avlyse Steingårds tempoen og Eidsvollsrittet som skulle vært arrangert før sommeren, men vi skal forsøke å finne en erstatning for tempoen på et senere tidspunkt som et klubb arrangement.

Hva gjør styret oppi denne situasjonen? Faktum er at styre jobber hardt med tiltak for å øke medlemsmassen til klubben, ved å nå benytte tiden til å «høste fruktene» av det gode arbeidet som klubben har gjort igjennom flere år. I tillegg til å ha fantastiske muligheter i nærområde både for landvei og terreng har vi Øvre Romerikes eneste terrengsykkelpark, og denne har blitt utviklet til å ha løyper som passer flere ferdighetsnivåer. Og vi skal jobbe videre med å utvikle denne ytterligere. I tilknytning til denne så har vi en «pumptrack», som ble ferdigstilt i fjor. Begge disse parkene står bare å venter på bli fylt med syklister. Det er ikke alle klubber som har noe slikt stående klart i disse dager, men det har vi!.

I fjor høst så startet vi et prosjekt som het «sykkel for alle», dette ble en suksess og flere torsdagskvelder så var det ti-talls syklister med på en 2t tur. Hovedsakelig potensielle nye medlemmer, som rett og slett hadde lyst til å være med på en tur og sjekke ut om sykkelklubben kunne være noe for dem. Dette kommer vi til å starte opp igjen så snart vi får lov.

Landveisgruppene har allerede begynt å se frem mot sesongen 2021, og det snakkes om forskjellige mål (både rekord forsøk og vanlige tidsgrupper). Målsetningen til styret er at vi skal kunne ha en gruppe som skal passe for de fleste, har du et personlig hårete mål å strekke deg etter så velger du en gruppe som satser hardt. Finner du ut underveis at målet ble litt for hardt, så kommer det mest sannsynlig ei gruppe bak deg som det går an å slippe seg ned til.

Kanskje vi mot høsten får en stor terrenggruppe? Nå når flere landeveisritt blir avlyst, så kanskje birken blir årets store mål for flere isteden?

Vi i styret er veldig opptatt av at Eidsvoll Sykkelklubb skal være en klubb for alle, uavhengig av nivå. Så kjenner du noen som lurer på å starte med sykling, så er det bare å ta med vedkommende på en trening så snart vi får lov til å starte opp igjen med fellestreninger. Og vi ser at vi har et stort potensiale til å vokse som klubb når vi ser på antallet medlemmer i diverse facebook grupper som klubben har eller andre private sykkelgrupper i nærområdet. Det er veldig mange syklister i området vårt, som kan potensielt sykle i «gult»!

For å underbygge vår satsing på nye medlemmer så har vi i skrivende stund levert søknader til kommunen og Sparebankstiftelsen for å få et betydelige tilskudd for å kjøpe inn sykler for utlån, dette for at de som kanskje ikke har økonomiske forutsetninger for å kjøpe seg egen sykkel skal få mulighet allikevel. Vi ser også på mulighetene til å omdisponere midler som egentlig skulle gå til arrangementer som er avlyst denne våren, til innkjøp av sykler. Dette er sykler som kommer i tillegg til de syklene som klubben allerede innehar, og fokus blir på terrengsykler til barn og ungdommer. Men også voksen sykler kan komme til å bli kjøpt inn, hvis vi skulle få de midlene vi har søkt om.

Som dere skjønner, så ønsker vi i styret å satse hardt på rekruttering på tross av den tiden vi nå lever i med strenge restriksjoner. Heldigvis så er Eidsvoll Sykkelklubb en ansvarlig klubb, som har blitt drevet fornuftig igjennom mange år. Dette gjør at vi har en økonomisk trygghet til å drifte med, selv i vanskelige tider. Men det er klart at den tiden vi nå lever i, tærer på midlene vi har. Vi har også flere medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2020, dette er midler vi gjerne skulle ha hatt til disposisjon både for budsjettet sin del, men også for videre satsing i årene som kommer.

Vi vet også et flere av våre sponsorer har det tøft om dagen, så vår oppfordring er å støtte opp om det lokale næringslivet i bygda vår slik at disse får grunnlag til å leve videre i en tøff tid.

Vi håper alle våre medlemmer m/familier holder seg friske. Og har lyst til å komme på trening igjen så snart vi kan starte opp med dette!

For styret

Thomas Hauglund

Leder ESK

Del:
Skroll til toppen