Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb

Til medlemmene i Eidsvoll Sykkelklubb
Innkalling til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb
Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Sykkelklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 26/02 2020. Kl 18:30 på Best Western Letohallen Hotel.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12/02 2020 til info@eidsvollsykkelklubb.org
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen
Styret
Del:
Skroll til toppen